Jak osoba niewidoma może podpisać akt notarialny?

Należy podkreślić z całą mocą, że osoby z niepełnosprawnościami mogą podpisać umowę u notariusza. Jednak należy pamiętać o tym, że muszą być spełnione określone wymagania. Gdyby ich nie dotrzymano, taka umowa mogłaby zostać unieważniona. Należy wiedzieć, że notariusz musi mieć pewność, że dana osoba niewidoma rozumie, co robi podpisując umowę, na przykład darowizny. Notariusz może powołać biegłego, który będzie obecny w trakcie podpisywania umowy. Taka osoba niewidoma może również domagać się obecności u notariusza wskazanej przez nią osoby zaufanej. Należy wiedzieć, że notariusz ma obowiązek wpisania na sporządzonym dokumencie o zastosowanych działaniach. Poda dane biegłego, osoby zaufanej. Jeśli osoba niewidoma nie może pisać, wtedy akt potwierdza odciskiem palca. Kto znów opisuje taki odcisk? Należy wiedzieć, że odcisk opisuje osoba zaufana i potwierdza (wykonaną czynność) swoim podpisem. Więc podsumowując, warto aby osoba niewidoma zapoznała się z tymi informacjami – nie zostaje pozostawiona sama sobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *