Wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą poczty elektronicznej

Poczta bez znaczków Dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę z wykorzystaniem poczty e-mail, o ile będą zachowane wymogi elektronicznej formy czynności prawnej. Kluczowe zatem jest opatrzenie wiadomości podpisem cyfrowym.  Warto jednak pamiętać, że taki sposób złożenia i doręczenia zwalnianemu pracownikowi oświadczenia woli jest związany z pewnym ryzykiem.  Z ostrożności procesowej… W razie wytoczenia przez zwolnionego… Czytaj dalej Wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą poczty elektronicznej

Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce

Wiele przedsiębiorców ma kłopot ze znalezieniem pracowników dlatego, aby pozyskać ręce do pracy, decydują się na zatrudnienie osób ze wschodniej granicy. W ostatnim czasie rośnie odsetek osób z Ukrainy zatrudnionych w Polsce w sektorze usług budowlanych. Obywatele Ukrainy, aby móc, zacząć pracę w Polsce muszą posiadać zezwolenie na pracę. W ostatnim czasie przepisy pozwalają na… Czytaj dalej Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce

Czym jest i jak działa podpis elektroniczny?

W polskim prawie pojęcie podpisu elektronicznego pojawiło się w roku 2001, a najkrócej można go opisać jako specyficzny środek techniczny o charakterze prawnym, umożliwiający potwierdzenie autentyczności sygnowanych dokumentów. W rzeczywistości więc okazuje się, że podpis elektroniczny jest niczym innym, jak elektronicznym potwierdzeniem wyrażenia naszej woli – czy to na dokumentach czy też w kontaktach z… Czytaj dalej Czym jest i jak działa podpis elektroniczny?

Ochrona znaku towarowego – Polska, Europa, a może cały świat?

Żeby chronić swoją markę albo produkt możesz zarejestrować znak towarowy, czyli jakiekolwiek oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów twojego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorców. Koniecznością jest możliwość przedstawienia tego znaku w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby było możliwe precyzyjne, dokładne i jednoznaczne określenie co tak właściwie podlega ochronie. Takim znakiem towarowym może być słowo… Czytaj dalej Ochrona znaku towarowego – Polska, Europa, a może cały świat?

Wyrok frankowy – Tożsamość waluty spłaty kredytu i waluty kredytu – orzeczenie SN z 18 V 2016 r

Waluta wierzytelności – waluta spłaty W wyroku z 18 maja 2016 r., sygn. akt V CSK 88/16 Sąd Najwyższy zauważył, że w oparciu o wyraźnie sformułowaną w art. 353 (1) Kodeksu cywilnego zasadę swobody umów stosunek prawny wynikający z umowy strony mogą ułożyć tak, że w umowie będzie ustalona odmienna waluta zobowiązania oraz wykonania zobowiązania.… Czytaj dalej Wyrok frankowy – Tożsamość waluty spłaty kredytu i waluty kredytu – orzeczenie SN z 18 V 2016 r

Czym jest bilans płatniczy?

Bilans płatniczy, a ściślej bilans płatniczy handlu zagranicznego, jest wyrażeniem pieniężnym transakcji gospodarczych między krajem a jego zagranicznymi partnerami na określony czas (zwykle przez rok obrachunkowy). Bilans płatniczy obejmuje eksport i import usług i towarów, przychodzące i wychodzące inwestycje zagraniczne, dodatki i przekazy pieniężne. Struktura bilansu płatniczego Nie zdajemy sobie sprawy, że płacąc czy wymieniając… Czytaj dalej Czym jest bilans płatniczy?

Największe plusy korzystania z biura rachunkowego

Pomoc profesjonalistów w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest niezastąpiona. Nawet jeśli zamierzasz robić wszystko sam to szybko zauważysz, że na dłuższą metę będzie to niemożliwe. Wiele spraw wymaga poświęcenia czasu, ale także specjalistycznej wiedzy. Dlatego też w przypadku spraw księgowych w naszej firmie warto wybrać biuro rachunkowe.Występują tu często problematyczne sytuacje, w których pomoc fachowców… Czytaj dalej Największe plusy korzystania z biura rachunkowego