Czym jest i jak działa podpis elektroniczny?

W polskim prawie pojęcie podpisu elektronicznego pojawiło się w roku 2001, a najkrócej można go opisać jako specyficzny środek techniczny o charakterze prawnym, umożliwiający potwierdzenie autentyczności sygnowanych dokumentów.

W rzeczywistości więc okazuje się, że podpis elektroniczny jest niczym innym, jak elektronicznym potwierdzeniem wyrażenia naszej woli – czy to na dokumentach czy też w kontaktach z jakimiś urzędami. Od pewnego czasu pełni również funkcję potwierdzania naszej tożsamości i weryfikacji naszych danych. Szczególnie widać do na przykładzie załatwiania spraw w e-urzędach. Zaufany profil ePUAP, bazujący właśnie na podpisie elektronicznym, umożliwia chociażby przedsiębiorcy czy też płatnikowi regularne sprawdzanie postępu złożonych przez siebie wniosków, sprawdzanie swoich składek emerytalnych, załatwianie spraw w różnorodnych urzędach, zamykanie i otwieranie firmy. Możliwości, jakie przed użytkownikiem otwiera podpis elektroniczny, jest jednak znacznie więcej. Zwłaszcza że dzięki unijnej dyrektywie, podpis taki jest uznawany również w każdym innym państwie przynależącym do Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *