Ochrona znaku towarowego – Polska, Europa, a może cały świat?

Żeby chronić swoją markę albo produkt możesz zarejestrować znak towarowy, czyli jakiekolwiek oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów twojego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorców. Koniecznością jest możliwość przedstawienia tego znaku w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby było możliwe precyzyjne, dokładne i jednoznaczne określenie co tak właściwie podlega ochronie. Takim znakiem towarowym może być słowo – także nazwisko, rysunek, liczba, konkretny kolor, cyfra, określona forma przestrzenna. Może to być nawet charakterystyczny kształt twojego towaru albo jego opakowania. Znakiem towarowym obecnie może być nawet nagrany dźwięk, po usłyszeniu którego twoim klientom od razu przychodzi na myśl twój produkt!
Jeśli już wiesz jaki element swojej marki chcesz objąć ochroną, to pora na podjęcie decyzji czy chcesz zostać wyłącznym użytkownikiem swojego znaku tylko na terenie Polski, na ternie całej Unii Europejskiej, a może na poziomie międzynarodowym. Znak towarowy możesz zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, na poziomie regionalnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy na poziomie międzynarodowym dzięki ochronie zapewnionej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) działającą jako wyspecjalizowana jednostka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Kolejność procedur jest podobna – badanie formalne zgłoszenia, okres na wniesienie sprzeciwu przez osoby trzecie i okres rejestracji. Możliwe jest także uzyskanie wspólnego prawa ochronnego. Znaczącą różnicę stanowi koszt rejestracji.
Chroń swój znak towarowy już dziś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *