Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce

Wiele przedsiębiorców ma kłopot ze znalezieniem pracowników dlatego, aby pozyskać ręce do pracy, decydują się na zatrudnienie osób ze wschodniej granicy. W ostatnim czasie rośnie odsetek osób z Ukrainy zatrudnionych w Polsce w sektorze usług budowlanych. Obywatele Ukrainy, aby móc, zacząć pracę w Polsce muszą posiadać zezwolenie na pracę. W ostatnim czasie przepisy pozwalają na przebywanie obywateli Ukrainy bez wizy na terenie Polski 90 dni w ciągu każdych 180 dni w roku.

Praca dla cudzoziemca z Ukrainy w Polsce
Przedsiębiorca może tylko złożyć w urzędzie pracy oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemcy ze wschodu. Ponadto zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy może być sezonowe, w ciągu roku może one wynieść nie dłużej niż 9 miesięcy i dotyczyć zatrudnienia w turystyce, ogrodnictwie, rolnictwie. W przypadku pracy niesezonowej pracodawca może przed upływem okresu bezwizowego wynoszącego 90 dni wnieść do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla obywatela Ukrainy. Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia nowego pracownika do ubezpieczenia w ciągu 7 dni roboczych, ponadto ma obowiązek zameldowania obcokrajowca. W sytuacji, kiedy obywatel Ukrainy posiada kartę pobytu stałego, jest to równoznaczne z pozwoleniem na pracę, taką kartę pobytu można otrzymać po przepracowaniu 3 miesięcy.Ukraińcy decydują się na emigracje do Polski głównie dla poprawy warunków płacowych i bytowych.

Sytuacja polityczna, gospodarcza u naszych wschodnich sąsiadów jest niepewna, dlatego coraz więcej obywateli decyduję się szukać lepszego życia u najbliższych sąsiadów. Pracując w Polsce Ukraińcy, mogą zarobić kilka razy więcej niż w ojczyźnie, mimo że wykonywane obowiązki nie są lekkie. Znaczną część obywateli Ukrainy pracujących w Polsce myślą o założenie tutaj rodziny lub sprowadzeniu na stałej swoich najbliższych do Polski.

www.prawnikpobyt.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *